De informatie op deze website is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. en hoewel Private Mobility altijd probeert deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Private Mobility wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Dit geldt ook voor berichten die Private Mobility plaatst op online kanalen, waaronder maar niet beperkt tot LinkedIn, Facebook en YouTube. Wij streven ernaar om altijd actuele, volledige en juiste informatie via deze kanalen te delen, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Private Mobility behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de website, mobiele site of app zijn voorbehouden aan Private Mobility of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.